Geschiedenis

ANBI

Bestuur

Doelstelling van Stichting Kaskazini:

 

Volgens onze statuten staat er dit: Het inzamelen van gelden ten behoeve van Rooms-Katholiek Missiewerk, In het bijzonder in Afrika, Het vergroten van de kennis van het missiewerk en in het algemeen het verbeteren van het lot van de medemens.

 

Het verbeteren van de levensomstandigheden van vooral kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika.

 

Stichting Kaskazini tracht dit doel te bereiken door het ondersteunen van projecten in Afrika door middel van een eenmalige financiŽle injectie op grond van een projectvoorstel dat wordt ingediend door de lokale bevolking.

 

Naast de financiŽle injectie vind de stichting het belangrijk dat de bevolking gestimuleerd wordt om hun eigen gemeenschap zelf op te bouwen.

 

Projectenaanvragen worden getoetst met behulp van contactpersonen ter plaatse, waarna een besluit wordt genomen om dit project te aanvaarden.

 

De contactpersonen ter plaatse verschillen per project in b.v. Priesters, Paters van de Mill Hill, en betrouwbare relaties, De contactpersonen komen bij voorkeur niet uit de lokale bevolking of doelgroep van het project zodat er geen belangenverstrengeling kan optreden.

 

De contactpersonen leggen verantwoording af aan het bestuur. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden enkel een onkostenvergoeding die gebaseerd is op de door hen gemaakte lokale kosten.

 

Werkzaamheden:

Het werk van de stichting bestaat uit de volgende hoofdtaken.

  • het selecteren van de projectaanvragen
  • het verifiŽren van de projectaanvragen met contactpersonen ter plaatse
  • fondsenwerving
  • het overdragen van de middelen
  • het toetsen van resultaten en evalueren van de projecten
  • verantwoording van besteding d.m.v. publicaties

 

Fondsenwerving:

 

Stichting Kaskazini werft fondsen via:

-           particuliere donateurs

-           sponsors

-           legaten

-           co-financiering door andere stichtingen

 

De kosten van de fondsenwerving zijn beperkt tot de publicatie en verzending van de nieuwsbrief.

 

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ook de evaluaties in het veld door bestuursleden gebeuren op eigen kosten.

 

Fiscaal nummer: 8042.37.797

Download hier het beleidsplan van Stichting Kaskazini

financiŽle verantwoording

Download hier voor het verslag over 2012

Download hier voor het verslag over 2014

Download hier voor het verslag over 2015

Download hier voor het verslag over 2016

 

 

Copyright © Stichting Kaskazini