Geschiedenis

ANBI

Bestuur

Bestuur

 

Het bestuur van de Stichting Kaskazini bestaat uit ten minste vijf tot ten hoogste 7 bestuurders. Bestuursleden zitten in het bestuur op persoonlijke titel. De taken van het bestuur zijn het besturen van de Stichting en het beheer van haar vermogen. Verder neemt het bestuur de besluiten voor alle lopende projecten.

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit mensen die bewogen zijn met het doel van de Stichting.

 

Voorzitter                         : Jos Schalkwijk

Secretaris                         : Agatha Keijzer

Penningmeester             : Peter Oorthuizen

Algemeen bestuurslid   : Jan Tersteeg

Algemeen bestuurslid   : Jessica Wagenaar

Algemeen bestuurslid   : Irene Tersteeg

 

Bestuursvergadering

Het bestuur vergadert 3 keer per jaar om de lopende zaken en de projecten te evalueren en te bespreken.

 

 

 

 

Copyright Stichting Kaskazini