Geschiedenis

ANBI

Bestuur

 

 

 

 

In 1989 werd de stichting Kaskazini opgericht; dit om het werk van de Noordense missionarissen pater Roel Knaap en later pater Piet Leliveld te ondersteunen. Pater Roel Knaap overleed in 1991 en pater Piet Leliveld overleed plotseling in 2000.

De stichting wilde verder en werd door een echtpaar uit Zevenhoven attent gemaakt op een dorpje in Ghana genaamd Danyame.  Via een bevriende kinderarts kon er met hulp van dit echtpaar een gezondheidskliniek gebouwd worden en kon er een aggregaat aangeschaft worden. Maar middelen ontbraken om de benodigde bedrading en verlichting e.d. aan te schaffen. De stichting Kaskazini is toen een “vriendschapsband” aangegaan en heeft vervolgens het benodigde bedrag overgemaakt. In 2001 ging de kinderarts terug naar dit dorp om te kijken of  de donatie ontvangen was, en zeker niet onbelangrijk, goed besteed was. We kregen goed bericht met foto- en videomateriaal. Er werd gevraagd wat de volgende stap van het dorp Danyame was. Er bleek dringend behoefte te zijn aan schoon drinkwater. Deze vraag werd kracht bijgezet door foto’s van de huidige “water opvangbak” welke de kliniek en de bevolking van water moest voorzien. Deze vraag werd in onze nieuwsbrief aan onze lezers voorgelegd en er kwam weer het benodigde geld binnen. Dit konden we weer naar Danyame overmaken.  In januari van 2004 ben ik samen met de kinderarts en de Zevenhovense vertrokken naar Ghana en heb daar met eigen ogen het resultaat gezien wat er met dit geld is gerealiseerd. Er is een pomp aangeschaft, die wordt aangedreven door de aggregaat. Deze pompt het water in een grote tank welke op een hoge pilaar is aangebracht. Vanaf daar gaan er weer leidingen terug naar drie kranen. Ook dit project is zeer succesvol afgerond. Zeker succesvol omdat de bevolking zelf het project uitkiest, uitwerkt, en het zelf uitvoert.  Het is goed om te zien hoe enthousiast de mensen zijn om hun eigen dorp te verbeteren. Natuurlijk zijn we ook weer teruggekomen met een volgende vraag; namelijk het aanleggen van stroom naar het dorp. De regering heeft toegezegd dit te verwezenlijken maar de bewoners moeten zelf voor de benodigde 125 elektriciteit palen zorgen.  De bewoners van Danyame maken zelf de betonnen palen en inmiddels zijn allemaal klaar en is het wachten op het energiebedrijf die als ze klaar zijn met hun huidige klus (het aansluiten van een ander dorp) dan is Danyame aan de beurt.

 

In het voorjaar van 2004 hebben we samen met de Antoniusschool uit Noorden een actie gehouden voor de school van Danyame.  Ook deze opbrengst  (? 457,--) is goed besteed en werd ook weer door de bewoners zelf een bibliotheek gebouwd. Inmiddels is ook deze Bibliotheek in gebruik genomen.

  

Op 23 juni 2006 ben ik op de Antoniusschool terug geweest om een d.m.v. collage te laten zien dat de bouw van de bibliotheek afgerond was.

  

In 2004 lanceerde we ook een nieuw gezicht  n.l. pater Maurice Oloo in Kenia. Deze pater had al banden met Noorden doordat hij als kind gedoopt was door de Noordense pater Roel Knaap. We organiseerde een Afrikaanse mis waarin hij voorging. Het geld van de collecte heeft hij in Kenia besteed aan medicijnen om daarmee een apothekerspost op te zetten.

Ook introduceerde we hem bij de derde wereld werkplaats in Teteringen waar hij diverse spullen zoals handnaaimachine’s, trapnaaimachine’s en diverse gereedschappen bestelde en deze naar Kenia liet sturen.               

        Op 4 juni 2005  kwam geheel onverwacht pater Maurice Oloo te overlijden als gevolg van een leveraandoening. Een collega van hem zal de lopende zaken afhandelen en eind 2007 kregen we dan eindelijk bericht dat de spullen goed terecht zijn gekomen.

 

In 2006 vertrok Irene Tersteeg naar Tanzania voor haar stage in het Turiani Hospital in Tanzania. Zij stuurde wat foto’s van de oven die door de steun uit Noorden gebouwd kon worden. John Waweru, de bouwvakker die in Kenia voor Jan Tersteeg de ovens bouwde, is vanuit Kenia gekomen om in Turiani een oven en een stove te bouwen. Dr. Assey heeft inmiddels ontdekt dat de stove ook erg goed is om de pinda’s en mais te roosteren voor de totomix. Ook wordt er met de oven inmiddels brood gebakken. Ze hoopt dat het brood wat geld gaat opleveren voor het ziekenhuis.

  

In 2006 hebben we ook weer aandacht besteed voor het werk van Pater Piet Leliveld in Soedan en laten zien dat het goede werk daar van de Missionarisen van Mill Hill doorgaat in de persoon van o.a. Pater Jan Laarakker die zich inzet voor de vredesdorpen in noord Oeganda. Waar de ex-kindsoldaten worden opgevangen en zij scholing en begeleiding krijgen. Hij laat ons weten dat het World Food Program is gestopt met het verstrekken van voedsel en vraagt of wij een bijdrage willen leveren om voor de 350 kinderen die zich daar bevinden iets te betekenen. Hij laat weten dat er per maand per kind ? 2,50 nodig is Inmiddels hebben wij al 1 maand naar hem kunnen overmaken.

Verder laat hij weten dat hij graag als hij weer terug is, Graag een keer in Noorden wil komen vertellen over de situatie daar en hoe het werk van Pater Piet Leliveld een vervolg krijgt. We houden u op de hoogte waar en wanneer.

  

De stichting bestaat uit vrijwilligers en werkt zonder sponsors of donateurs.

Door het uitgeven van nieuwsbrieven houden we de lezers op de hoogte van de voortgang van de verschillende projecten; waar hun geschonken geld aan besteed is.

De nieuwsbrieven worden in Noorden huis aan huis verspreid.

Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen stuur dan een email.
 

Met Vriendelijke groeten

 

Jos Schalkwijk

Voorzitter Stichting Kaskazini