Soedan
 
Projecten:
 
- Pater Piet Leliveld
 
- Vredesdorpen/
     Jan Laarakker
 
 

Vredesdorpen 

 

Pater Tjeu Haumann werkte sinds 1988 in het oorlogsgebied van Zuid-Soedan onder de kindsoldaten. In 1996 heeft hij samen met bisschop Paride Taban een opvangcentrum geopend in het noorden van Oeganda. Opvallend is dat in dit centrum zowel slachtoffers als 'daders' elkaar ontmoeten en in gesprekken tot elkaar komen. In wezen zijn ook de daders slachtoffer! Hun wonden, vooral de geestelijke, zijn zo diep dat er veel tijd nodig is om deze te helen. De onderwijzers worden getraind om getraumatiseerde kinderen op te vangen. Er zijn inmiddels meer dan 500 kinderen. Er is veel geld nodig voor huisvesting, opvang, scholing en begeleiding. Wij willen het werk onder deze kindsoldaten langdurig ondersteunen.

 

Het project ondersteunt het opvangcentrum `Blessed Damian School' in Masindi, Uganda. In dit centrum worden niet alleen de kindsoldaten opgevangen, die uit de oorlog in Zuid-Soedan hebben weten te ontsnappen, maar ook de kinderen die slachtoffer zijn van die oorlog vinden er een onderdak. Het centrum is een internaat en ligt ver genoeg van de oorlogsgebieden om te voorkomen dat kinderen weer opnieuw worden geronseld. Bijzonder aan het centrum is dat daders en slachtoffers samen worden geholpen en medisch begeleid of behandeld om hun trauma's te verwerken.

De school geeft basis- en voortgezet onderwijs waarbij de kinderen ook een eenvoudig beroep leren. In enkele gevallen krijgen leerlingen een beurs om elders verder te studeren.

 

 

 

Copyright Stichting Kaskazini